Đầu dũa lốc xoáy - phá bột, gel - Extra Fine to 3X Coarse ( vàng / bạc )
Đầu dũa lốc xoáy - phá bột, gel - Extra Fine to 3X Coarse ( vàng / bạc )
Đầu dũa lốc xoáy - phá bột, gel - Extra Fine to 3X Coarse ( vàng / bạc )
Đầu dũa lốc xoáy - phá bột, gel - Extra Fine to 3X Coarse ( vàng / bạc )
Đầu dũa lốc xoáy - phá bột, gel - Extra Fine to 3X Coarse ( vàng / bạc )
Đầu dũa lốc xoáy - phá bột, gel - Extra Fine to 3X Coarse ( vàng / bạc )
Đầu dũa lốc xoáy - phá bột, gel - Extra Fine to 3X Coarse ( vàng / bạc )
Đầu dũa lốc xoáy - phá bột, gel - Extra Fine to 3X Coarse ( vàng / bạc )
Đầu dũa lốc xoáy - phá bột, gel - Extra Fine to 3X Coarse ( vàng / bạc )
Đầu dũa lốc xoáy - phá bột, gel - Extra Fine to 3X Coarse ( vàng / bạc )
Đầu dũa lốc xoáy - phá bột, gel - Extra Fine to 3X Coarse ( vàng / bạc )
Đầu dũa lốc xoáy - phá bột, gel - Extra Fine to 3X Coarse ( vàng / bạc )
Đầu dũa lốc xoáy - phá bột, gel - Extra Fine to 3X Coarse ( vàng / bạc )
Đầu dũa lốc xoáy - phá bột, gel - Extra Fine to 3X Coarse ( vàng / bạc )
Đầu dũa lốc xoáy - phá bột, gel - Extra Fine to 3X Coarse ( vàng / bạc )
Đầu dũa lốc xoáy - phá bột, gel - Extra Fine to 3X Coarse ( vàng / bạc )
Đầu dũa lốc xoáy - phá bột, gel - Extra Fine to 3X Coarse ( vàng / bạc )
Đầu dũa lốc xoáy - phá bột, gel - Extra Fine to 3X Coarse ( vàng / bạc )
Đầu dũa lốc xoáy - phá bột, gel - Extra Fine to 3X Coarse ( vàng / bạc )
Đầu dũa lốc xoáy - phá bột, gel - Extra Fine to 3X Coarse ( vàng / bạc )
Đầu dũa lốc xoáy - phá bột, gel - Extra Fine to 3X Coarse ( vàng / bạc )
Đầu dũa lốc xoáy - phá bột, gel - Extra Fine to 3X Coarse ( vàng / bạc )
Đầu dũa lốc xoáy - phá bột, gel - Extra Fine to 3X Coarse ( vàng / bạc )
Đầu dũa lốc xoáy - phá bột, gel - Extra Fine to 3X Coarse ( vàng / bạc )
Đầu dũa lốc xoáy - phá bột, gel - Extra Fine to 3X Coarse ( vàng / bạc )
Đầu dũa lốc xoáy - phá bột, gel - Extra Fine to 3X Coarse ( vàng / bạc )
Đầu dũa lốc xoáy - phá bột, gel - Extra Fine to 3X Coarse ( vàng / bạc )
Đầu dũa lốc xoáy - phá bột, gel - Extra Fine to 3X Coarse ( vàng / bạc )
Đầu dũa lốc xoáy - phá bột, gel - Extra Fine to 3X Coarse ( vàng / bạc )
Đầu dũa lốc xoáy - phá bột, gel - Extra Fine to 3X Coarse ( vàng / bạc )
Đầu dũa lốc xoáy - phá bột, gel - Extra Fine to 3X Coarse ( vàng / bạc )
Đầu dũa lốc xoáy - phá bột, gel - Extra Fine to 3X Coarse ( vàng / bạc )
Đầu dũa lốc xoáy - phá bột, gel - Extra Fine to 3X Coarse ( vàng / bạc )
Đầu dũa lốc xoáy - phá bột, gel - Extra Fine to 3X Coarse ( vàng / bạc )
Đầu dũa lốc xoáy - phá bột, gel - Extra Fine to 3X Coarse ( vàng / bạc )

Đầu dũa lốc xoáy - phá bột, gel - Extra Fine to 3X Coarse ( vàng / bạc )

Regular price
$7.99
Sale price
$7.99
Unit price
per 

 
  • Shape lốc xoáy, chạy an toàn, ko sợ làm đứt tay khách
  • Đầu dũa lốc xoáy này là loại 2 chiều
  • Tạo ra ít bụi hơn, ít nóng tay khách
  • Độ bền và chất lượng cao
  • Làm từ Carbide, chất liệu cứng thứ nhì chỉ sau kim cương.
  • Dùng tốt cho acrylic và hard gel.
  • Chạy bề mặt, làm ngắn móng bột. Tháo bột, gel.
   
Đầu dũa lốc xoáy ( sản xuất tại USA )
  • Kích thước đầu giũa :0.2in/6.94mm x 0.6in/15.50mm
  • Chiều dài: 1.5in/40.42mm
  • Coarseness: Extra Fine Grit to 3x Coarse Grit

Tư vấn miễn phí - Get free consultation